Session 2017-18

Head boy: Anushka Sharma

Head girl : Gulshan Yadav

Mars

Captain:  Gauranshi Verma

Vice captain:  Arpit Gaur

Prefect:  Kiran Kushwah

Jupiter.

Captain: Abhishek Rajpoot

Vice captain: Abhijeet Jha

Prefect:  Jshika Yadav

Venus.

Captain: Janya Rana

Vice captain: Shyam Sharma

Prefect:  Virat JaatMercury.

Captain: Aryan Kumar

Vice captain: Gaurav Rajawat

Prefect:  Akshtra Longwal